مسترموجی
چه کسی گوسفند مرا قورت داد؟ کاوه!؟

آخرین پست: فیلم Aftermath

فیلم «عواقب» فیلم بدی نیست. ولی خیلی خیلی هم خوب نیست. به نظرم ارزش یه بار دیدن رو داره. داستان، کند پیش میره ولی لازمه. برای کسایی که انگلیسی‌شون سطح بالا نیست خیلی خوبه.