مسترموجی
چه کسی گوسفند مرا قورت داد؟ کاوه!؟

آخرین پست: مشکلات منابع آموزش آنلاین برنامه‌نویسی

به زودی خدایگان برنامه‌نویسی و متخصص کل جهان، آموزش‌های خود را منتشر خواهد کرد. بشتابید. از دست ندید. چرا اونجوری نگاه می‌کنی؟!