مسترموجی
چه کسی گوسفند مرا قورت داد؟ کاوه!؟

آخرین پست: پروژه‌ی Questhink

پروژه‌ی Questhink از اون پروژه‌های مینیماله که تقریبا یه سال میشد بهش فکر می‌کردم. بهتون سوال نشون میده. شما به سوالات فکر کنید. حالشو ببرید. اگه مفید بود منو فراموش نکنید.