مرور ۱۳۹۷

1397 خیلی سریع بود. داشتم فکر می‌کردم امسال دقیقا چه کاری کردم که خیلی معمولی نبوده. نتیجه‌ش یه لیست خیلی کوتاه شد. امیدوارم سال‌های بعد هم بتونم همچین لیستی رو بنویسم و طولانی‌تر از این باشه.

نظرات

در حال حاضر، از سرویس Disqus برای نظرات استفاده می‌کنم. متاسفانه توی ایران در دسترس نیست (یا ایران فیلترش کرده یا اونا ما رو فیلتر کردن).

اگه نمی‌دونید چه کاری باید بکنید، یا می‌دونید ولی حوصله ندارید، یا یه پیام خصوصی می‌خواید بفرستید، می‌تونید از ایمیل یا سایر راه‌ها ارتباطی استفاده کنید.

نظرات باید زیر همین متن، بارگذاری بشن. اگه نشدن، ۲ پاراگراف بالا رو بخونید.