مسترموجی
چه کسی گوسفند مرا قورت داد؟ کاوه!؟

مرور 1397

1397 خیلی سریع بود. داشتم فکر می‌کردم امسال دقیقا چه کاری کردم که خیلی معمولی نبوده. نتیجه‌ش یه لیست خیلی کوتاه شد. امیدوارم سال‌های بعد هم بتونم همچین لیستی رو بنویسم و طولانی‌تر از این باشه.

منتشر شده در

نظرتو Tweet کن.
قبلی: فیلم Spotlight
بعدی: اهداف 1398